</header>

اصول سرمایه گذاری

اصول سرمایه گذاری
اصول سرمایه گذاری
چه بسيار افرادي كه عمر خود را در راه پيدا كردن گنج سپري نمودند و به نتيجه نرسيدند.چه بسيار جوانان تحصيلكرده و خوش فكر كه از درآمد خود ناراضي اند و زندگي مرفهي ندارند و چه بسيار كهنسالي كه در جواني زحمت زياد جسماني آنها را از پاي درآورده و به ثروت دست نيافته اند.اغلب اين انسانها فقير بدنيا مي آيند و پس از سالها تلاش و زحمت ،فقير از دنيا ميروند.در اين ميان شاهد جواناني هستيم كه فاقد موارد فوق بوده ،ولي امروز در زمره ثروتمندان خودساخته قرار دارند.
استاد رضا بهروزی در این فیلم به صورت کاربردی اصول سرمایه گذاری را تشریح می کنند.

مطالب مرتبط:

سبد خالی است

در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره 02188390282 تماس حاصل نمایید.