</header>

بدهی خوب بدهی بد

برای رسیدن به اهداف مالی خود از بدهی خوب استفاده کنید و کمتر هزینه کنید.
داشتن بدهی به خاطر بحران های بسیار بد و ناگوار بوجود می آید، مدیریت بدهی ها وتبدیل بدهی از بدهی بد به بدهی خوب بوسیله پول قرض کردن و تسویه بدهی ما توسط دیگران بد هم نیست. وام گرفتن  باعث می شود که مردم بتوانند خانه بخرند و بدین وسیله سرمایه گذاری نمایند. با در نظر گرفتن مزایا و معایب بدهی(بدهی خوب، بدهی بد)می توانید تصمیماتی درست را در این خصوص بگیرید.
حال به  ادامه توصیه های کارشناس برنامه توجه فرمایید.

مطالب مرتبط:

سبد خالی است

در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره 02188390282 تماس حاصل نمایید.